Bedrijfsvoering, Subsidies en sponsoring, Uitgelicht

1,6 miljoen voor duurzame ontwikkeling Brabants cultuursysteem

Theater Artemis – project I like school and school likes me
Gepubliceerd: 3 november 2017 om 11:08   /   door

26 aanvragen toegekend door vernieuwd impulsgeldenprogramma

Sinds de start van het vernieuwde impulsgeldenprogramma in april dit jaar zijn 26 aanvragen toegekend. Hiermee is 1,6 miljoen besteed aan het stimuleren van initiatieven die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling en versterking van het Brabantse cultuursysteem. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de professionele kunsten, amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed. bkkc voert het programma uit, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.
diverse initiatieven
De afgelopen periode zijn overweldigend veel aanvragen ingediend voor een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma. Hierin is een goede verdeling te zien over de gebieden amateurkunst, cultuureducatie, erfgoed en professionele makers. We lichten drie projecten uit:

theater artemis
Met het project I like school and school likes me gaan Theater Artemis en Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch de kracht van kunst inzetten om de samenleving te veranderen. In dit project is de school metafoor voor de maatschappij. Kunstenaars en scholen gaan een sociaal bouwwerk creëren waaraan iedereen zijn steentje bij kan dragen.

museum jan cunen
Als eerste Brabantse museum gaat Museum Jan Cunen aan de slag met Art-Based Learning, een kijkmethode waarbij bezoekers in vier stappen een kunstwerk doorgronden. In een driejarenplan wil het museum samen met haar vrijwilligers Art-Based Learning uitbouwen tot een goedlopend product binnen het educatieve programma.

inge nabuurs en erwin van doorn
Het kunstenaarsduo Inge Nabuurs en Erwin van Doorn (ND2+) willen een eerste stap zetten in de ontwikkeling van hun cultureel ondernemerschap. Dit doen ze door hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen en op organisatorisch en zakelijk gebied te professionaliseren.

2018
Met het toekennen van deze en 23 andere projecten is het plafond van het impulsgeldenprogramma in 2017 bereikt. In de loop van 2018 komt opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Er kunnen dan weer impulsgeldenaanvragen worden ingediend die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De adviseurs van bkkc, Kunstbalie en Erfgoed Brabant zijn desgewenst gewoon bereikbaar voor advies.

Let op! Kennisvoucheraanvragen en projecten voor crowdfunding kunnen op dit moment nog wel worden ingediend. Daarvoor zijn afzonderlijke budgetten beschikbaar.

 

bkkc | brabants kenniscentrum kunst en cultuur
spoorlaan 21 i-k I 5038 cb tilburg
postbus 72 I 5000 ab tilburg
+31 (0)13 750 84 00
info@bkkc.nl
www.bkkc.nl

 

foto:Project I like school and school likes me, Theater Artemis (BKKC)