Algemene voorwaarden

Nieuwe abonnementen

Museumpeil verschijnt minimaal tweemaal per jaar. Een abonnement kost € 26,50 per kalenderjaar.

 

Duur van het abonnement

Het abonnement wordt automatisch verlengd voor een periode van telkens één jaar.  Het abonnement kan tussentijds worden beëindigd via de site of door een e-mail of een brief te sturen naar de redactie. Abonnementen gelden per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen uiterlijk vóór 30 november van een kalenderjaar.

 

Wijziging abonnementsprijs

Wijziging van het abonnementsprijs wordt uiterlijk drie maanden voordat deze van kracht wordt meegedeeld.

 

Inlichtingen, vragen, opmerkingen

Voor alle inlichtingen, vragen of opmerkingen over abonnementen kunt u terecht bij SPabonneeservice, Bel dan naar 088-1102044, of mail: museumpeil@abonneeservice.nl.