Downloaden van nummers 1 t/m 12

Museumpeil 1 Museale praktijk (1994)

Museumpeil nummer 1 gaat over de Museale praktijk, met als hoofdartikelen: Auteursrecht en musea, een korte introductie – Het project klimaatbeheersing in de afrondingsfase – De SIME-beurs van 1994 te Parijs – Code of Ethics, normering en duidelijkheid – Nationale stoommanifestatie – Hulpkrachten voor musea, de vliegende brigade.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1994-1


Museumpeil 2 Museale praktijk en educatie (1994)

Museumpeil nummer 2 gaat over de Museale praktijk en educatie, met als hoofdartikelen: Basisvorming en onderwijs – Tentoonstellen in de praktijk, vallen en opstaan – Museumbezoek in de zomer van 1994 – Omgevingseducatie in het Gooi en de Vecht- en Eemstreek – Tips & berichten.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1994-2


Museumpeil 3 Museale praktijk (1995)

Museumpeil nummer 3 gaat over de Museale praktijk, met als hoofdartikelen: Successierecht, schenken of legateren? – Een depot in watersnood – Halogeenlicht, wel of niet? – Brabantse onderwijsprojecten.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1995-1


Museumpeil 4 Museale praktijk en themajaren (1995)

Museumpeil nummer 4 gaat over de Museale praktijk en themajaren, met als hoofdartikelen: Thema- en jubeljaren, een aanwinst? – Literatuurlijst publiekstaken – Thematips Museumwinkels – Calamiteiten – Jaar van het Industrieel Erfgoed – Een database voor publiciteitsgegevens.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1995-2


Museumpeil 5 Museale praktijk (1996)

Museumpeil nummer 5 gaat over de Museale praktijk, met als hoofdartikelen: Musea en BTW, een fiscaal kunststukje? – Museumregister – Literatuurlijst registratie en documentatie – Welkome gasten met een handicap.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1996-1


Museumpeil 6 Museale praktijk (1996)

Museumpeil nummer 6 gaat over de Museale praktijk, met als hoofdartikelen: Musea en het afsluiten van verzekeringen – Museumeducatie in de jaren ’90 – De opvreter, een educatief project – Het Deltaplan in cijfers – Evenement Vrouw en Arbeid.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1996-2


Museumpeil 7 Ontwikkelingen in het museale veld (1997)

Museumpeil nummer 7 gaat over Ontwikkelingen in het museale veld, met als hoofdartikelen: Musea en de wet waardering onroerende zaken – Arbeidsduurverkorting – Het bewaren van fotografisch materiaal – Privatisering ziektewet – Veiligheidszorg – Het Deltaplan voor niet rijksinstellingen in de tweede cultuurplanperiode.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1997-1


Museumpeil 8 Museummanagement (1997)

Museumpeil nummer 8 gaat over Museummanagement, met als hoofdartikelen: Musea en schenkingsrecht – Publieksonderzoeken in Zuid-Kennemerland en Zeeland – Copyright en fotoverzamelingen – Cultuur en School.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1997-2


Museumpeil 9 De museale wereld in beweging (1998)

Museumpeil nummer 9 gaat over De Museale wereld in beweging, met als hoofdartikelen: De functie van lokale en regionale cultuurhistorische musea voor hun omgeving – Cultuur en school – MusIP Museum Inventarisatie Project – Vlaggen en vaandels.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1998-1


Museumpeil 10 Museale praktijk (1998)

In Museumpeil nummer 10 vindt u diverse artikelen over de museale praktijk: Het museumregister – De prijs van muziek in het museum – Cultuur en school – Geautomatiseerde collectieregistratie.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1998-2


Museumpeil 11 Klaar voor de toekomst? (1999)

Museumpeil nummer 11 gaat over Klaar voor de toekomst? met als hoofdartikelen: Subsidie dankzij registratie – Het millenniumprobleem en de collectieregistratie – MusIP – Cultuur en school – Streekdrachten, bewaren of bewegen? – Het omgaan met objecten in parken en tuinen.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1999-1


Museumpeil 12 Werken in het museum

Museumpeil nummer 12 gaat over Werken in het museum, met als hoofdartikelen: Vrijwilligerswerk – Gesubsidieerde arbeidskracht – Arbeidsomstandigheden in musea – Hoe flex bent u? – Zes sleutelwoorden om vrijwilligers erbij te houden Over de opbouw van een goed informatiekanaal naar vrijwilligers. Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 1999-2