Downloaden van nummers 13 t/m 24

Museumpeil 13 Collectie: selectie en ontsluiting (2000)

Museumpeil nummer 13 gaat over Collectie: selectie en ontsluiting, met als hoofdartikelen: Selectieprocessen rond museale collecties De Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten – Museumregistratie, de meest gestelde vragen – Over het opschonen van een streekcollectie – MusIP – Er zijn meer wegen die naar collectieregistratie leiden.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2000-1


Museumpeil 14 Museum en publiek (2000)

Museumpeil nummer 14 gaat over Museum en publiek, met als hoofdartikelen: Cultuur en school Ontwikkelingen in diverse provincies – Auteursrecht Het museum als gebruiker en rechthebbende – Publieksonderzoek in het Gooi.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2000-2


Museumpeil 15 Tastbare verhalen (2001)

Museumpeil nummer 15 gaat over Tastbare verhalen, met als hoofdartikelen: Het geheim der dingen Museumtheater werkt geschiedenis tot leven – De top van de kop Cultuurtoerisme in Noord-Holland – Kansen voor kleine musea Hoe overleef ik de museumregistratie? – Evenementen in musea Maak er een belevenis van.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2001-1


Museumpeil 16 De grenzen van Museumland (2001)

Museumpeil nummer 16 gaat over De grenzen van Museumland, met als hoofdartikelen: Museum of monument? Afgewezen voor museumregistratie – Biografische musea De presentatie en een persoonlijkheid – Afscheid Hans de Haan Vijfentwintig jaar museumconsulent Friesland.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2001-2


Museumpeil 17 Geldnummer (2002)

Museumpeil nummer 17 is het Geldnummer, met als hoofdartikelen: Musea en de fiscus Onverwachte voordelen – Sponsoring Musea hebben iets te bieden – Fondsen Wie betaalt wat? – Rijtuigmuseum Succes maakt succes.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2002-1


Museumpeil 18 Huisnummer (2002)

Museumpeil nummer 18 is het Huisnummer, met als hoofdartikelen: Musealisering wooncultuur Openbaar kunstbezit – Gastvrij onthaal Kringen op tafel – Planten en bloemen Geschikt of ongeschikt – Vriendendienst Bevallen in de bedstee – Vlaamse Tiendaagse Ontwakend erfgoed.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2002-2


Museumpeil 19 Tijd voor samenwerking (2003)

Museumpeil nummer 19 gaat over Tijd voor samenwerking, met als hoofdartikelen: Gemeentelijk museumbeleid Tijd voor identiteit – De ontwikkeling van het Environ Samenwerken kost tijd – Cultuur onder dak in Apeldoorn Formule van deze tijd – Directeur van vier musea Gedeelde tijd.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2003-1


Museumpeil 20 Cultureel ondernemerschap (2003)

Museumpeil nummer 20 gaat over Cultureel ondernemerschap, met als hoofdartikelen: Waardering van cultureel erfgoed Commercie en media – Museale samerking Nieuwe kansen – Museumbezoek in 2030 De toekomst van onze musea – Levende geschiedenis Moderne presentatietechnieken.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2003-2


Museumpeil 21 ICT in museumland (2004)

Museumpeil nummer 21 gaat over ICT in museumland, met als hoofdartikelen: Cultureel erfgoed op internet Portal en websites – Hightech museumgidsen en tijdvenstertechnologie – Angst voor digitalisering?

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2004-1


Museumpeil 22 Beleidsaspecten (2004)

Museumpeil nummer 22 gaat over Beleidsaspecten, met als hoofdartikelen: Marketing in Gallo-Romeins Museum Tongeren – Lobby Museum Markt 12 – Samenwerking Duo-directie – Advisering Senior consultancy.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2004-2


Museumpeil 23 Nieuwe presentatievormen (2005)

Museumpeil nummer 23 gaat over Nieuwe presentatievormen, met als hoofdartikelen: Tentoonstelleritis – Leren in het museum; presenteren vanuit leerstijlen – Kleurgebruik in musea – Prisma Project – Ontwerpen van tentoonstellingen – Poppen en mensen; historische kleding – Museumtheater; rollenspelen.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2005-1


Museumpeil 24 Integrale toegankelijkheid (2005)

Museumpeil nummer 24 gaat over Integrale toegankelijkheid, met als hoofdartikelen: Bouwen aan toegankelijke musea – Museum zonder beperkingen – Het museum op kindermaat – Communiceren over conserveren – Ervaringen met prijsbeleid – Our cultural past; Your future.

Hieronder kunt u het nummer downloaden.

Download 2005-2