Boekentips, Collectie, Uitgelicht

Bronzen beelden worden vaak gestolen

sokkel beeld 2
Gepubliceerd: 16 maart 2016 om 19:51   /   door

Interactieve brochure over het beschermen van bronzen beelden tegen diefstal

Ondanks de inmiddels weer dalende koperprijzen worden bronzen beelden nog regelmatig gestolen. Uit recente cijfers van de landelijke eenheid Kunst- en Antiekcriminaliteit van de politie blijkt dat diefstal van brons nog geregeld plaatsvindt. Alleen al in 2014 werden in Nederland 200 beelden uit tuinen en openbare ruimtes gestolen. Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brochure “ Diefstal bronzen buitenbeelden “ uitgebracht. Rutger Morelissen, een van de auteurs, geeft een toelichting.

Hoe vaak worden bronzen beelden gestolen?

Nog te vaak. De cijfers over 2015 zijn net binnen. Vorig jaar is het aantal licht gedaald. Er werden 182 bronzen beelden gestolen, waarvan 108 uit tuinen, met een gezamenlijke waarde van bijna drie ton. Het is vreselijk als je beeld uit de tuin wordt gestolen, dat vergeet je niet snel. Van ons is ook ooit een beeld gestolen. We hebben veel beelden in depot, dus ook grote beelden en die proberen we zoveel mogelijk te tonen. Maar beelden in de openbare ruimte zijn kwetsbaar, vooral bronzen beelden. Het was een prachtig beeld van een jong meisje, dat samen met andere beelden uit de rijkscollectie aan het Belastingkantoor in Apeldoorn werd uitgeleend. Het beeld stond er amper en toen was het al weg. Er is een ooggetuigeverslag waarin wordt beschreven hoe een groepje jongens op het beeld klimt. Men vermoedt dat het beeld hierdoor is afgebroken en de jongens hiervan zijn geschrokken. Waarschijnlijk hebben ze toen het beeld maar meegenomen. Een half jaar later hebben we het beschadigde beeld gelukkig teruggevonden in een sloot.

Was het beeld van dat jonge meisje wel beveiligd?

Natuurlijk, in de sokkel en in de benen was het beeld verstevigd met metalen staven. Maar het beeld  heeft hele dunnen beentjes, waardoor de staven ook niet al te dik konden zijn. Het bleek helaas niet stevig genoeg. Het beeld is daarna weer gerestaureerd en staat nu weer bij ons in het depot.

Waarom hebben jullie de brochure gemaakt?

De brochure helpt beheerders van bronzen buitenbeelden om deze objecten te beschermen tegen diefstal. Stap voor stap wordt aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn om een bronzen beeld te beschermen. Ook bevat de brochure een interactieve risicoanalyse en een checklist voor als het toch mis is gegaan. Doordat de brochure interactief is kun je simpel van de risico’s naar de mogelijke maatregelen doorklikken en weer terug. Ook is de risicoanalyse digitaal op scherm in te vullen, de scores worden gelijk uitgerekend. De risicoanalyse is ook als afzonderlijk document te downloaden, zodat een beheerder van meerdere beelden deze voor elk beeld onder een andere naam digitaal kan invullen en opslaan. We hopen hiermee ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van diefstal van bronzen beelden!

 

Musea en andere erfgoedbeheerders kunnen zich via deze site aanmelden voor de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE), om daar hun incidenten te registreren.

 

bordkunstwerk

 

handreiking_diefstal_bronzen_buitenbeelden

interview: Franklin van der Pols