Geen categorie, Publiek, Publiek en presentatie, Uitgelicht, Vlaanderen

De Grond der Dingen

Gepubliceerd: 19 april 2019 om 13:30   /   door

(Foto: Rondreizende en ideeensprokkelende caravan)

Museum Hof van Busleyden en een theater als motor voor dynamiek van Mechelen

In Mechelen dagen Museum Hof van Busleyden en Theater ARSENAAL/LAZARUS de bevolking van de stad uit om na te denken en voorstellen te doen voor hun gedeelde toekomst op het gedeelde grondgebied van de stad. De Grond der Dingen is een antwoord op de vraag hoe je als culturele instelling kan bijdragen aan de transitie van de samenleving, ruimte kan creëren voor dialoog en ontmoeting, en de stad en alle inwoners kan uitdagen om daaraan mee te doen.

Het gaat hier om een ongewone samenwerking tussen de ‘huizen’ Theater ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden. Die is gegroeid vanuit een gelijk- aardige visie over hun functie in de samenleving. Zowel het museum als het theater wil zijn ‘inhouden’ verbinden met het bestaande, meerlagige en complexe stedelijke weefsel.

Iedere Mechelaar krijgt 1 m2 grond

Het projectDe Grond der Dingen heeft een looptijd van vier jaar (2017-20210) en  nodigt de Mechelaars uit om aan te geven hoe zij hun gedeelde toekomst zien? Iedere Mechelaar krijgt 1m2 grond die zij/hij mag inzetten als onderdeel van een voorstel of om een bestaand voorstel te steunen en er zo mede- eigenaar van te worden. Dat staat borg voor gelijkwaardigheid. Dit is geen wedstrijd: er is geen jury en er wordt niet gestemd. Keuzes moeten worden gemaakt door onderhandeling. Het blijft niet bij dromen over de toekomst: de stad stelt 20.000m2 grond ter beschikking om voorstellen concreet te realiseren. 20.000m2 als inzet van een collectief gesprek tussen burgers over wat, waar en waarom iets belangrijk is. De realisatie van de projecten gebeurt in onderhandeling met zowel technische als artistieke experts.

In het nieuwe nummer van Museumpeil beschrijven Sigrid Bosmans, artistiek directeur Museum Hof van Busleyden en Willy Thomas, artistiek leider van Arsenaal/Lazerus hun ervaringen met dit bijzondere project.

Meer info: https://www.degrondderdingen.be