Bedrijfsvoering, Vlaanderen

Duurzaam bouwen en verbouwen voor musea

duurzaam01
Gepubliceerd: 30 december 2015 om 14:49   /   door

Gratis boek en verslagbundel

Op 19 november 2015 vond in de internationale kunstcampus deSingel in Antwerpen een infodag  plaats over duurzaam bouwen en verbouwen voor musea. De dag vormde het sluitstuk van een langer lopend traject met plaatsbezoeken, info- en discussiemomenten. Initiatiefnemers waren het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Faro samen met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Team Vlaams Bouwmeester. Gedurende dit traject legden zij samen met de drie voornaamste betrokken partijen bij architectuurprojecten  – de bouwheer, de gebruiker (museumdirecteur, conservator en staf) én de architect – een gezamenlijk parcours af op zoek naar ervaringen en antwoorden omtrent de complexe processen van het plannen, programmeren, managen, coördineren, opvolgen van nieuw- of verbouwprojecten. Duurzaamheid was daarbij de rode draad.

Daarbij kwamen tal van vragen aan bod, zoals: hoe voer je behoefteanalyses uit en hoe communiceer je ze? Hoe werk je een programma van eisen uit? Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheden bij de opvolging en de besluitvorming van een bouw- of verbouwproject? Over welke partijen gaat het? Waar staat duurzaamheid voor en waar en hoe komt duurzaamheid aan de orde?

Van deze info-, ontmoetings- en discussiemomenten werd verslag genomen, en gebundeld in een handreiking m.b.t. de procesmatige aanpak van een museaal bouwproject. Zij vormen een aanvulling bij de zopas verschenen publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’. Hierin vindt u in de eerste bijdrage een neerslag van hun bevindingen tijdens het traject Duurzaam (ver‐)bouwen voor musea. De tweede bijdrage gaat dieper in op het belang van een goede projectdefinitie om tot een echt duurzaam publiek gebouw te komen. De derde en laatste tekst verlegt de focus, van musea naar cultureel‐erfgoeddepots. De resultaten van een studie naar de bouwstenen voor een programma van eisen voor cultureelerfgoeddepots in Vlaanderen worden voorgesteld. De auteurs gaan eveneens in op het complexe besluitvormingsproces dat bij dergelijke projecten komt kijken.

Deze nieuwe publicatie geeft antwoord op deze veelzijdige vragen en uitdagingen, en brengt veel praktijkinzichten samen. Auteurs zijn Sofie De Caigny (CVAA), Olga Van Oost (Faro), Sofie Troch (Vlaams Bouwmeester), Joeri De Bruyn (Public Space), Inge Bertels, Dorien Aerts en Filip Descamps (VUB). Het boek telt 52 pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd en kan online besteld worden (info@faronet.be) of via +32 2 213 10 64.

Het boek is gratis.