Collectie, Onderzoek, Publiek en presentatie

Effectieve educatie in museum

hermitage 2
Gepubliceerd: 10 augustus 2016 om 14:05   /   door

Rapport over effectief kunstonderwijs in Museum Hermitage. De Hermitage Amsterdam biedt al een aantal jaren een uitgebreid programma voor kunstonderwijs aan. Jaarlijks komen hierdoor ongeveer 10.000 kinderen in aanraking met kunst. Het museum heeft Bain & Company gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de impact van dit programma.

Vijfjarig talentprogramma

Kinderen kunnen niet alleen gratis kennismaken met kunst maar tijdens het kennismakingsbezoek met de klas aan de Hermitage Amsterdam worden de meest talentvolle kinderen geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis vijfjarig talentprogramma. Hiermee biedt de Hermitage Amsterdam een van de meest uitgebreide onderwijsprogramma’s van alle Nederlandse musea. Uit het onderzoek van Bain blijkt dat de Hermitage Amsterdam met haar educatieve programma niet alleen artistieke en kunsthistorische kennis overbrengt, maar ook de bredere cognitieve ontwikkeling van de deelnemers stimuleert. Hiermee laat de Hermitage Amsterdam zien dat musea en andere culturele instellingen met dit soort onderwijsprogramma’s hun culturele kapitaal kunnen aanwenden om de jongste generaties de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om succesvol te zijn in de 21e eeuw. Daarnaast identificeert de studie drie kritieke succesfactoren die essentieel zijn om langdurige en aantoonbare impact te behalen.

Kritieke succesfactoren

Bain’s onderzoek naar de maatschappelijke impact van de Hermitage voor Kinderen laat zien dat culturele instellingen een lange termijn aanpak moeten volgen om een langdurige impact op kinderen te bereiken. Het vermogen van de Hermitage Amsterdam om deelnemers een multidimensionaal kunstprogramma aan te bieden tijdens een groot deel van de ontwikkelingsperiode van een kind, ligt volgens Bain ten grondslag aan het succes van het programma. Drie belangrijke factoren zijn:

  • Een meerjarig, intensief programma. Kinderen die geselecteerd worden voor het talentenprogramma nemen gedurende viereneenhalf jaar ongeveer eens per maand deel aan een les van twee uur. De intensiteit van dit meerjarige talentprogramma geeft de Hermitage voor Kinderen de mogelijkheid om daadwerkelijk blijvend resultaat te boeken, doordat vaardigheden en ervaringen herhaaldelijk aan bod komen tijdens de verschillende tentoonstellingen.
  • Selectie van talenten uit een grote groep op basis van het principe van ‘social inclusion’. De constante instroom en het succes van het schoolprogramma bieden de Hermitage voor Kinderen jaarlijks een groep van gemiddeld 10.000 scholieren waaruit men door middel van ‘stille’ observatie de toptalenten selecteert. Deze meritocratische aanpak staat aan de basis van het principe van ‘social inclusion’ en gelijkwaardigheid, en maakt zowel deelname voor als impact in verschillende sociaaleconomische lagen van de bevolking mogelijk.
  • Een gratis programma dat voor alle basisscholen toegankelijk is. De Hermitage Amsterdam biedt alle schoolklassen en talenten gratis deelname. Voor vervoer van en naar de Hermitage kunnen scholen kosteloos gebruik maken van de Cultuurbus. (Als het niet gratis zou zijn, zou 70% van de kinderen niet komen.)

Bain’s conclusie is, dat “door kinderen toegang te verlenen tot zowel de tentoonstellingen in het museum als de onderwijsprogramma’s kan de Hermitage haar ambitie verwezenlijken: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige culturele ontwikkelingsmogelijkheden voor alle schoolkinderen, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.”

 

website Hermitage