Bedrijfsvoering, Uitgelicht

Extra steunmaatregelen voor musea in Nederland

Gepubliceerd: 29 maart 2020 om 16:05   /   door

Minister van Engelshoven (Cultuur) heeft besloten om de huur van rijksgesubsidieerde musea drie maanden op te schorten. Ze roept gemeenten en provincies op dit ook te doen en daarnaast te onderzoeken hoe men musea tegemoet kan komen in de betaling van de huur. Daarnaast kunnen subsidies eerder worden overgemaakt en kunnen kleine instellingen en kunstenaars 4000 euro steun aanvragen.

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door

Minister Van Engelshoven heeft besloten dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van OCW haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde. 

Verkochte toegangskaarten omzetten in vouchers

Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Minister Van Engelshoven roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes.

Aansluiting kabinetsbrede maatregelen

Op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat vorige week werd gepresenteerd kunnen cultuurinstellingen aanspraak maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. De vandaag bekendgemaakte maatregelen zijn daar een aanvulling op, specifiek voor de cultuursector.

Verder maakt een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) onderdeel uit van de kabinetsbrede maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken opent zo’n voorziening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervan kan het culturele en creatieve veld onder voorwaarden gebruik maken. Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen van € 4.000,- voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Deze voorziening opent op maandag 30 maart.

Meer informatie: Rijksoverheid