Agenda

Haal meer uit uw netwerk!

museum hoekse waard
Gepubliceerd: 3 juni 2016 om 09:16   /   door

Praktijkworkshop op maandag 6 juni 2016

Museum Hoeksche Waard . ’t Hof van Assendelft

Weet u wat de lokale overheid en de lokale politiek van u verwacht? Weten zij wat ze van u mogen verwachten? Als dat niet duidelijk is kan u dat geld en reputatie kosten, en misverstanden opleveren op een moment dat het u helemaal niet uitkomt.
Elk museum en elke historische vereniging heeft een netwerk van belanghebbenden: organisaties, instellingen, bedrijven, personen, verenigingen die voor u belangrijk zijn. Bijna altijd is dat belang wederzijds. Scholen, overheden, collega-instellingen, het bedrijfsleven in uw regio, sponsors en fondsen, vrienden, buren enzovoort.

Centrale vraag

Hoe haalt u meer uit uw netwerk ofwel wat kan er beter in de relatie met uw belanghebbenden? Dat exploreren we in deze workshop en we maken een plan voor verbetering waar dat het meest nodig is.

Goed onderhouden van de relaties is vanzelfsprekend noodzakelijk. Daarvoor is het nodig na te gaan wat een belanghebbende ons biedt en wat wij de belanghebbende bieden. Is dat in evenwicht? Besteden we er voldoende aandacht aan? Hoe kunnen we het verbeteren? Zo ja, wie moet dat dan gaan doen en hoe? Welke verbeteringen moeten het eerst aan bod komen? Gaat het om wat de belanghebbende ons kan bieden en maken we daarvan te weinig gebruik? Of is het niet duidelijk wat wij de belanghebbende te bieden hebben. Moeten we dat duidelijker maken en hoe?

Wat gaat u doen?

De workshop begint met het maken van een lijst van belanghebbenden van uw eigen organisatie. U inventariseert wat u en uw belanghebbenden elkaar te bieden hebben. Vervolgens gaat u samen met een collega van een andere organisatie bekijken wat er beter kan. We wisselen dat beknopt plenair uit en vervolgens maken we plannen ter verbetering. Ook die plannen bespreekt u met een collega. U verlaat de workshop met een concreet plan met wat u wilt doen, wanneer het gebeuren moet, wie het gaat doen en wat het resultaat moet zijn. Dat kan een plan zijn ter verbetering van de relatie met 1 of enkele belanghebbenden, maar ook ter verbetering van de gang van zaken intern in uw organisatie.

Praktische informatie

Tijd De workshop begint om 10 uur en eindigt om 16 uur. Prijs De kosten zijn € 20 inclusief een eenvoudige lunch.

(ter plekke te betalen)
Beschikbaarheid Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Per museum maximaal 2 deelnemers.
Workshopleider Kees Plaisier www.priatnov.nl

Locatie ’t Hof van Assendelft, Museum Hoeksche Waard, Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord.

www.museumhw.nl
Aanmelden kan tot 31 mei door een email te sturen naar: basnik@priatnov.nl

In de workshop werken samen:
de Vereniging van Musea in Zuid Holland, Museum Hoeksche Waard en Priatnov.