Collectie, Marketing, Ondernemerschap, Subsidies en sponsoring, Uitgelicht

Het streekmuseum in de 21ste eeuw

klompen
Gepubliceerd: 17 maart 2016 om 14:45   /   door

Veel streekmusea hebben het moeilijk, minder bezoekers en minder belangstelling voor de collecties. Hoe brengen we het streekmuseum naar de twintigste eeuw? Met deze vraag benaderde het streekmuseum uit Etten-Leur projectleider Annette Gaalman van Erfgoed Brabant. Tijd voor actie. Samen met de streekmusea ontwierp ze een actieplan en cursus om de streekmusea te moderniseren.

Annette, wat is er mis met streekmusea?

Niets, ik ben een grote fan. Maar er is wel iets aan de hand. Streekmusea presenteren met name het pre-industriële verleden: landbouw en ambachten. Er zijn gelukkig nog veel van deze musea in Nederland en Vlaanderen. Maar nu dit verleden uit de herinnering verdwijnt, vertellen deze voorwerpen niet meer als vanzelf hun verhaal. Nieuwe vormen van overdracht zijn nodig om betekenis te geven aan dit erfgoed.

Was er een concrete aanleiding om in actie te komen?

Ja, ik werd benaderd door de nieuwe voorzitter van het streekmuseum Jan uten Houte in Etten-Leur. Hij was met de blik van een toevallige bezoeker door het museum gelopen en begreep eigenlijk wel dat er steeds minder bezoekers kwamen. Zijn vraag was simpel, maar veelomvattend: Hoe brengen we het streekmuseum naar de twintigste eeuw? Hij verwoordde wat ook veel andere streekmusea voelen. Ze ervaren eenzelfde dreigend verlies aan draagvlak: minder bezoekers, minder vrijwilligers, minder interesse in de collecties.

Wat hebben jullie toen gedaan?

We zijn samen met de streekmusea rond de tafel gaan zitten en we hebben uitgezocht wat we van elkaar kunnen leren. Samen zijn we gaan verkennen welke rollen streekmusea in de samenleving kunnen vervullen. Het project loopt nu zo’n twee jaar, op onze website kun je lezen hoe je als streekmuseum future proof wordt. Verder kun je vier filmpjes bekijken, waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het streekmuseum?
  • Waar liggende kansen en bedreigingen voor het streekmuseum?
  • Wie hebben belang bij het museum?
  • Hoe krijgen we een gezonde financiële basis?

Gewoon hele praktische informatieve video’s.

 

Voor meer informatie: http://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/het-streekmuseum-in-de-21ste-eeuw/

 

anette gaalman

Anette Gaalman, projectleider Erfgoed Brabant 

 

interview: Franklin van der Pols