Agenda, Cultuurbeleid, Publiek en presentatie

Hoe borgen musea immaterieel erfgoed?

Gepubliceerd: 21 december 2018 om 10:57   /   door

Deel je ervaringen met immaterieel erfgoed met andere musea in Europa

Internationale conferentie & expert meeting: ‘Intangible Cultural Heritage, Museums and Cultural Policies’

LAMOT/Museum Hof van Busleyden, Mechelen (BE); 7-8 mei 2019

Deadline: 21 januari 2019

In kader van het internationale Intangible Cultural Heritage & Museums Project(IMP) waarin Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland  en Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) (lead partner) betrokken zijn, vindt op 7 en 8 mei 2019de vijfde internationale conferentie en expertmeeting plaats.

In congrescentrum LAMOT en Museum Hof van Busleyden, Mechelen, zullen we van gedachten wisselen, reflecteren op praktijk en theorie, en debatteren over de raakvlakken, mogelijke wisselwerkingen en kruisverbanden tussen museaenimmaterieel erfgoed. De focus ligt daarbij op cultuurbeleid.

Erfgoed wordt gemaakt en ontwikkeld in een sociale en politieke context. Wat zijn de effecten van cultuurbeleid (zowel internationaal als national, regionaal en lokaal) op het werk van musea die zich bezighouden met immaterieel erfgoed? Welke strategieën en benaderingswijzen worden naar aanleiding hiervan ontwikkeld? En hoe ontplooien musea – als reactie hierop – praktijken gericht op het borgen van immaterieel erfgoed?

Dit zijn enkele van de vragen die op de conferentie zullen worden bediscussieerd. Voor gedetailleerdere informatie zie:https://www.ichandmuseums.eu/en/call-for-proposals-mechelen

De Call for Proposals richt zich specifiek op musea die samenwerken met immaterieel erfgoedgemeenschappen. We kijken uit naar inzendingen van inspirerende cases. De deadline is 21 januari 2019. Uit alle inzendingen worden eind januari 2019 door de stuurgroep van het project drie musea uit Nederland en drie musea uit Vlaanderen/Brussel geselecteerd die als lid van een expertengroep mogen deelnemen aan dit tweedaagse uitwisselingsmoment in Mechelen. De kosten voor de reis en het verblijf worden gedragen door IMP.

Vragen kunnen gericht worden aan

Sophie Elpers, s.elpers@immaterieelerfgoed.nl

Kia Tsakiridis, info@ICHandmuseums.eu

 

Foto: Museum Hof van Busleyden © Museum Hof van Busleyden, Mechelen – foto: Sophie Nuytten