Bedrijfsvoering, Publiek en presentatie, Uitgelicht

Huis van Alijn vernieuwd

Huis van Alijn-2a
Gepubliceerd: 18 januari 2018 om 11:38   /   door

Het Gentse Huis van Alijn, museum van het dagelijks leven, vernieuwd.

Na meer dan 15 jaar achtte het Huis van Alijn de tijd rijp voor een nieuw museumverhaal over het dagelijks leven. Midden december heropende het museum de deuren na een sluiting van 11 weken.

Het dagelijks leven zit vol rituelen, tradities en gewoontes. Ze vormen de rode draad doorheen het nieuwe Huis van Alijn waar je als bezoeker een volledig jaar beleeft. Elke museumkamer is verbonden met een datum in de jaarkalender, die iets vertelt over het thema van de kamer. Dat kan een heel bekende datum zijn, zoals 1 januari, Nieuwjaarsdag. Maar evengoed ziet een baby het daglicht in februari of trouwt er een koppel in september. Deze gebeurtenissen, klein en groot, tonen dat alledaags allerminst gewoon is. Els Veraverbeke, conservator Huis van Alijn: “Je allereerste babyfoto’s, paasontbijt bij oma en opa of je eerste liefdesverdriet. De jaarlijkse gezinsvakantie en de terugkeer naar school, het vieren van je pensioen of het afscheid van een dierbare. Hoe we omgaan met deze momenten en emoties is tegelijk persoonlijk én universeel. Het nieuwe Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot die voortdurend in verandering zijn. De verbinding met het heden en de evoluerende maatschappij is heel belangrijk. Op die manier wordt een maximum aan herkenning gecreëerd, voor iedereen.”

De aangescherpte keuzes die het Huis van Alijn de laatste jaren gemaakt heeft op het vlak van participatie, collectie- en onderzoeksbeleid zijn veel explicieter en duidelijker een onderdeel van de nieuwe opstelling. Zo krijgt de collectie foto en film die de afgelopen jaren volledig dankzij het publiek is opgebouwd een centrale rol in het vernieuwde museum. Beeldend kunstenaar Jasper Rigole ging aan de slag met de volledige collectie home movies en creëerde 16 eigenzinnige montages op maat van de museumkamers.

Museum voor iedereen

Het Huis van Alijn wil in de eerste plaats een inclusief museum zijn, een museum voor iedereen. De nieuwe multisensoriële en participatieve museumpresentatie maakt deze ambitie mogelijk. Zo kunnen bezoekers verschillende objecten aanraken. Van zodra de aanraking start, speelt een soundscape af die toegang geeft tot de wereld achter het object. Aifoon vzw nam de uitwerking voor zijn rekening. Er weerklinken ook wiegeliedjes in het museum. Een selectie van de mooiste slaapliedjes uit de landen rond de Middellandse Zee is er te horen, verzameld door Bas Bogaerts en Eva Schampaert. Ook verschillende geuren uit het dagelijks leven van vroeger en nu zijn doorheen de museumkamers te ontwaren.

Het museum zet zich op die manier ook verder in voor een museumbezoek op maat voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met dementie. Voor het vernieuwde museum komt daar nog een doelgroep bij, namelijk mensen met autisme. Als eerste museum in België maakt het Huis van Alijn het volledige museumbezoek (voor, tijdens én na) autismevriendelijk, door enkele weloverwogen ingrepen in de communicatie, het onthaal en het museumparcours. Het museum werkte ook mee aan het recent verschenen boek van Bart De Nil (Faro) en Liesa Rutsaert (Huis van Alijn) Autismevriendelijk museum. Het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme, een uitgave van Politeia.

In het Huis van Alijn staat ook een Beleef TV , een Nederlands initiatief dat mensen met dementie stimuleert om via een groot touchscreen foto’s en filmpjes te bekijken of muziek te beluisteren om hun persoonlijke herinneringen te activeren. De Beleef TV is in de eerste plaats ontwikkeld voor bewoners van woonzorgcentra, maar het Huis van Alijn is het eerste museum dat hiermee aan de slag gaat. Een groot deel van de digitale collectie is op de tv ter beschikking gesteld en vormt zo een mooie aanvulling op wat er in het museum te zien is. Ook kinderen kunnen hun hartje ophalen in het vernieuwde museum via de talrijke interacties en een speel- en knutselhoek.

Terugkeer van het licht.

De zorg voor het behoud en beheer van de collectie vormde eveneens een belangrijke drijfveer om te vernieuwen. Gezien de complexiteit van het gebouw blijft het elke dag een uitdaging om de collectie conform de museale normen te presenteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de belichting in het museum, die volledig vernieuwd is dankzij het relighting project van de Stad Gent. De duurzame herbelichting van het Huis van Alijn kadert in het grotere relighting project van de Stad dat tot doel heeft de omschakeling van halogeen naar dimbare ledverlichting te maken. Daarvoor is door de stad Gent 900.000 euro vrijgemaakt en onder de Gentse musea verdeeld. Geschat wordt dat elk museum tot 70% zal besparen.

Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent.

www.huisvanalijn.be

 

tekst: Leon Smets

foto’s: Huis van Alijn/ Michiel de Vijver