Collectie

Invulboek Erfgoedinzicht

Erfgoedinzicht Livia Sauwaert
Gepubliceerd: 15 december 2017 om 14:58   /   door

MovE Invulboek is nu Invulboek Erfgoedinzicht

Het MovE invulboek, een registratiehandleiding voor museumobjecten onderhouden door de Provincie Oost-Vlaanderen, gecofinancierd door het “Landelijk Contact van Museumconsulenten” in Nederland (LCM) en tot stand gekomen met expertise van zowel Vlaamse als Nederlandse consulenten en museummedewerkers, is vervangen door het Invulboek Erfgoedinzicht.

Ook registratieregels evolueren mee met hun tijd en de tijd was rijp om het Invulboek aan een grote onderhoudsbeurt te onderwerpen. Om in de toekomst beter in te spelen op veranderende noden van erfgoedregistratoren is het Invulboek nu een wiki geworden. Dat maakt het mogelijk om de beschrijvingsregels beter te verfijnen en het handboek sneller te verrijken met voorbeelden.

Het Invulboek maakt vanaf vandaag deel uit van CEST, de Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox van PACKED vzw en staat open voor de hele erfgoedsector in Vlaanderen en Nederland op de volgende webadressen:

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_publicaties

De website www.museuminzicht.be, waarop het MovE invulboek sinds 2006 consulteerbaar was, is dus niet langer online.

Wat is er veranderd?

  • de invulinstructies voor objecten zijn bruikbaar voor de hele erfgoedsector (Invulboek Objecten)
  • er zijn nu ook invulinstructies voor publicaties beschikbaar (Invulboek Publicaties)
  • de informatie-elementen in het Invulboek zijn genormaliseerd met de corresponderende erfgoedstandaarden in CEST
  • het invulboek is softwareonafhankelijk dankzij crosswalks met andere systemen dan Adlib en met andere standaarden dan SPECTRUM en ISBD
  • het onderhoud en beheer van het Invulboek wordt vanaf 1 januari 2018 opgevolgd vanuit een redactieraad, ondersteund door Erfgoedinzicht en PACKED vzw.

 

Iedereen is welkom om het Invulboek Erfgoedinzicht te raadplegen of om suggesties te doen om dit instrument voor de erfgoedsector te optimaliseren.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de initiatiefnemers:

Foto: Livia Snauwaert (courtesy website: Erfgoedinzicht)