Onderzoek, Uitgelicht

Wat is de kwaliteit van het toezicht?

Patricia Maitland-328×310
Gepubliceerd: 4 augustus 2016 om 14:48   /   door

Het toezicht op culturele organisaties in Nederland bevindt zich midden in een professionaliseringsslag. Zeker sinds de invoering van een sectorcode voor goed bestuur, in navolging van de code-Tabaksblat. Inmiddels heeft de Governance Code Cultuur een breed draagvlak: tachtig procent van de cultuurorganisaties past de code toe, zo bleek in 2014 uit een enquête van Cultuur+Ondernemen onder 239 respondenten. Een flinke toename, want in 2006 was de compliance van de code nog slechts 41% en in 2008 54%.

Maar hoe ervaren directeuren van culturele organisaties de kwaliteit van het toezicht in de praktijk? Hebben ze steun aan hun bestuur of raad van toezicht, of ervaren ze hun bestuurders of toezichthouders ook weleens als een belemmering om hun museum of orkest op te stoten in de vaart der volkeren? En hoe kan de kwaliteit van het toezicht nog verder worden versterkt?

Hoe staat het met het toezicht in de cultuursector? Patricia Maitland, executive searcher, heeft het gevraagd aan directeuren van culturele organisaties, middels een enquête met 300 respondenten. Ook organiseerde ze een aantal rondetafelgesprekken met veertig tot vijftig directeuren van culturele organisaties. Het rapport werd onlangs in Den Haag gepresenteerd.

Een kort verslag van de bijeenkomst staat op de site van het Nationaal Register voor stimulerend toezicht.

Het onderzoek is te bestellen bij de auteur: uitgave Maitland Search & Advies en Nationaal Register, juni 2016.

(foto: Patricia Maitland)