Onderzoek

Musea draaien steeds meer op inzet van vrijwilligers

Bezoekers-musea
Gepubliceerd: 4 augustus 2016 om 12:51   /   door

Het aantal vrijwilligers in musea is van 2005 tot en met 2013 met ruim 60% gegroeid, ook het aantal uren dat vrijwilligers in musea werken nam toe, een ruime verdubbeling.

Niet alleen de omvang van vrijwilligerswerk in aantal mensjaren, maar ook in aantal vrijwilligers is flink toegenomen, van 19.667 personen (index 100) in 2005 tot 32.170 personen (index 164) in 2013. Mogelijke oorzaken zijn de vergrijzing en een combinatie van (oudere) werklozen enerzijds en musea met bezuinigingsmaatregelen anderzijds, waardoor er steeds meer vrijwilliger inzetbaar zijn én ingezet worden.

Jaar                 Waarde

2005    Vrijwilligers musea (mensjaren)       2679

2007    Vrijwilligers musea (mensjaren)       3015

2009    Vrijwilligers musea (mensjaren)       3559

2011    Vrijwilligers musea (mensjaren)       4669

2013    Vrijwilligers musea (mensjaren)       4884

Kijken we naar alle soorten vrijwilligerswerk, dan blijkt dat de helft van de volwassenen in Nederland minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk doet voor een organisatie. Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies. In Friesland, Overijssel en Utrecht is dit met 55 tot 58 procent het hoogst, in Zuid-Holland (46 procent) en Limburg (44 procent) het laagst. (Onderzoek Sociale samenhang en Welzijn, CBS).

Deze en vele andere interessante cijfers over musea zij te vinden in de Cultuurindex, een initiatief van Boekmanstichting en Sociaal en Cultureel Planbureau. De Cultuurindex Nederland, een soort AEX-index voor cultuur, biedt een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 80 indicatoren. Gegroepeerd in vraag, aanbod, financiering en concurrentie, presenteert de cultuurindex statistieken over zowel commerciële als non-profit sectoren. De cultuurindex brengt het omvangrijke palet aan cijfers bij elkaar om (overkoepelende) ontwikkelingen over langere termijn te analyseren. De cijfers zijn geïndexeerd over de periode 2005-2013. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van cultuur in Nederland.

Cijfers en resultaten

  • De pijler Capaciteittoont cijfers over het aanbod van kunst en cultuur.
  • De pijler Participatielaat trends in de vraag naar kunst en cultuur zien.
  • De pijler Geldstromen omvat financiële gegevens over de cultuursector.
  • De pijler Concurrentie toont cijfers over de relatieve positie van de Nederlandse cultuursector.

 

Cultuurindex

CBS-museum cijfers

Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie

 

(foto: cultuurindex)