Webtips

Musea en controverses

webgids01
Gepubliceerd: 21 augustus 2015 om 12:11   /   door

Internet-leeslijst: Musea & controverses

Problemen, spanningen, controverses in musea, we moffelen ze het liefst weg. Toch krijgt elk museum er mee te maken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.  Op internet is veel te vinden over dit onderwerp, hier een overzicht van de  drie interessantste  artikelen met veel voorbeelden en praktische tips.

Musea en conflicten: Toegankelijk overzichtsartikel van controverses waarbij  een museum betrokken kan raken. Volgens Willard Boyd, oud-directeur van het Field Museum het natuurhistorisch museum van Chicago zijn controverses onvermijdelijk. Hij geeft aan wat de controverses zijn bij collectioneren en bij exposeren in een multiculturele samenleving. De problemen die ze hebben ondervonden en de oplossingen die ze hebben geformuleerd, inclusief heldere richtlijnen voor directie en medewerkers.

Willard L. Boyd: Museums as centers of controversy: http://www.columbia.edu/itc/anthropology/schildkrout/6353/client_edit/week13/boyd.pdf

Museum als forum: Veel musea willen een meer prominente rol gaan spelen in debatten over maatschappelijke problemen. Fiona Cameron vindt dit ook, musea moeten actiever worden willen ze overleven. Ze heeft toekomstige rollen voor musea onderzocht én in kaart gebracht wat de kansen zijn en de afbreukrisico’s. Musea moeten niet bang zijn voor kritiek, in een pluralistische en multiculturele samenleving moet de nadruk liggen op lef, op het durven nemen van risico’s en minder op consensus. Overwin je angst voor controverses, maak ze bespreekbaar mede naar aanleiding van 11/9.

Fiona Cameron: Transcending fear; engaging emotions and opinion: a case for museums in the 21th century. 

http://pandora.nla.gov.au/pan/10293/20040121-0000/amol.org.au/omj/abstract245c.html?ID=28

Taboe-onderwerpen voor exposities: Wat zijn controversiële onderwerpen voor exposities, waarom, en wat vertelt ons dat over de rol van musea. Linda Ferguson beschrijft een onderzoek onder museummedewerkers én museumbezoekers in VS, Canada en Australië. Met nuttige tips en richtlijnen.

Linda Ferguson: Pushing buttons: controversial topics in museums: http://www.docin.com/p-382514431.html

 

Voor wie nog meer wil lezen, er zijn op internet twee themanummers van tijdschriften over controverses in musea te vinden:

Open museum journal (http://pandora.nla.gov.au/tep/10293) en Journal of the Social History Curators G roup (http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/journal/Journal%20032.pdf)

 

(samenstelling: Franklin van der Pols)