Bedrijfsvoering, Fondsen en financiën, Uitgelicht

Fonds voor Cultuurparticipatie steunt inspraak in musea

Gepubliceerd: 11 juli 2019 om 13:37   /   door

Museum Rotterdam betrekt en bereikt de omgeving, foto: Museum Rotterdam

Waarom zou je niet-professionals laten meebepalen over je collectie? En als je dat al wilt, waarvoor kun je dan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie terecht?

Waarom…

Musea en presentatie-instellingen willen relevant blijven en willen die relevantie, waaronder de meerstemmigheid in hun programmering, zichtbaar maken. Daarom zie je ze steeds vaker een relatie aangaan met hun omgeving en de mensen in die omgeving. De conservator, specialist of adviseur bepaalt niet meer alléén wat er in het museum gebeurt, wat er wordt tentoongesteld, wat waardevol is, nu en in de toekomst, en dus in de collectie wordt opgenomen; die professional betrekt de omgeving bij erfgoedcollecties en programmering.

Het Verdrag van Faro zou je kunnen zien als een weergave van dit democratiseringsproces. Net als de ontwikkeling van de methodiek rond erfgoedwijsheid en emotienetwerken. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) houdt op 11 oktober een conferentie Verzamelen Immaterieel Erfgoed die hierbij aansluit.

Waarvoor…

Museum Rotterdam is een mooi voorbeeld van een museum dat de omgeving weet te betrekken bij de instantie én de invulling. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt dit museum daarom met de subsidieregeling MeeMaakPodia. Deelnemende podia – dat kunnen behalve theaters ook presentatie-instellingen en bibliotheken zijn met een doorlopende podiumfunctie – krijgen met deze regeling de gelegenheid zich door te ontwikkelen tot ‘huis van de stad’ en het eigenaarschap van hun instelling en programmering te delen met hun omgeving. De regeling bestaat niet alleen uit financiële ondersteuning, maar ook uit een begeleidingstraject door de Academie voor Cultuurmanagement.

Cultuurmakers

Bij het aangaan van zulke relaties met je omgeving ziet het Fonds voor Cultuurparticipatie ‘cultuurmakers’ in beeld komen: mensen die in hun vrije tijd aan kunst of erfgoedbeoefening doen. De mensen in de omgeving van een museum of erfgoedinstelling die iets mede te zeggen willen hebben over wat er bewaard blijft of tentoongesteld wordt, omdat zij daar vanuit persoonlijke betrokkenheid een mening over hebben. Het betrekken van cultuurmakers bij je nieuwe tentoonstelling of bij je nieuwe collectie-items geeft die inbreng van buiten de ruimte en kan je blik als erfgoedprofessional verruimen.

Diverse subsidieregelingen

Het Fonds heeft subsidieregelingen die zich goed lenen voor projecten die musea, of andere instellingen in de cultuur- en erfgoedsector, samen met cultuurmakers initiëren en organiseren. Daarbij staat de inbreng van de beoefenaars voor het Fonds centraal, niet het plan van de professional. In de regeling Maakruimte voor Cultuur kan een museum subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een project waarin een groep ouderen van Surinaamse afkomst rondleidingen verzorgt die joodse invloeden op de hedendaagse Surinaamse cultuur belichten. Een heemkundemuseum kan in de regeling Immaterieel Erfgoed een aanvraag indienen om samen met ambachtsmensen een project op te zetten waarin het ambacht dat typisch is voor de regio een boost krijgt onder jongeren. Deze laatste doelgroep kun je ook creatief aan de slag laten gaan met je digitale collectie binnen de regeling Creatief Gebruik Digitaal Erfgoed.

Ga naar www.cultuurparticipatie.nl voor meer informatie over de subsidieregelingen erfgoed en MeeMaakPodia.

 

(Met dank aan Nancy Scheeve en Annick Driessen)

(foto: Museum Rotterdam, met dank aan Fonds voor Cultuurparticipatie)