Collectie, Cultuurbeleid

Museumpeil over collectiebeleid voor de toekomst

nmm_in_nevel_gehuld_anne_reitsma
Gepubliceerd: 31 maart 2017 om 16:29   /   door

Foto: Nationaal Militair Museum, de plek voor het symposium over verzamelen en ontzamelen (24 april 2017)

Lijnen trekken naar de toekomst

Het najaarsnummer van Museumpeil zal uitgebreid ingaan op het nieuwe verzamelen en ontzamelen. Vier vragen aan Franklin van der Pols, hoofdredacteur van Museumpeil, over samenwerken en lijnen trekken naar de toekomst.

Wat is de rol van Museumpeil bij het symposium?

Museumpeil is al in een vroeg stadium benaderd om mee te denken over de opzet van het symposium. Als praktijkblad van en voor museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen staan we voor kennis delen. We wilden al een tijdje een nummer maken over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van collectiebeleid. Het lijkt alsof er op dit gebied niet veel gebeurt, maar schijn bedriegt. Toen we het onderwerp verkenden, bleek dat er overal interessante nieuwe initiatieven zijn. Als je die initiatieven naast elkaar zet, kun je lijnen trekken naar de toekomst. Volgens Charlotte van Rappard (oud-hoofdinspecteur Cultureel Erfgoed), zal verzamelen en ontzamelen in de toekomst meer gebeuren volgens de methode die archieven hanteren, een meer getrapte aanpak. In het najaarsnummer van Museumpeil zullen we hier dieper op ingaan. Daarnaast zullen we verslag doen van het symposium en de lezingen publiceren.

Wie organiseren het symposium?

Het symposium wordt georganiseerd door de Projectroep Ontzamelen van het NMM, in nauwe samenwerking met Museum Naturalis en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en Museumpeil, het praktijkblad voor museummedewerkers. Wat ik fantastisch vind, is dat al deze partijen ook bereid waren om financieel bij te dragen. Het is op meerdere niveaus een mooi voorbeeld van samenwerken om anderen mee te laten profiteren van kennis die in de praktijk is opgedaan. De praktische organisatie is in handen van Caroline Bunig (het Cultuurbureau).

Is het ook interessant voor kleine musea in Nederland en Vlaanderen?

Ja, het LCM, de club van regionale museumconsulenten, zet zich enorm in voor regionale samenwerking tussen kleinere en grotere musea, ook op het gebied van verzamelen en ontzamelen. Samenwerken ook op het gebied van collectiebeleid wordt steeds vanzelfsprekender. Ook voor musea in Vlaanderen is dit interessant. Verder is het de moeite waard om het Nationaal Militair Museum eens te bezoeken. Ik ken het museum van binnenuit. Het is een verrassend museum, ruim vier voetbalvelden groot, met een van de beste depots in Nederland.

Als het symposium een succes is, komt er dan volgend jaar ook een symposium in Vlaanderen?

Het symposium wordt sowieso een succes. De combinatie van sprekers en werkgroepen zal ervoor zorgen dat alle vragen van eenieder aan bod kunnen komen. Het zou prachtig zijn als we ook in Vlaanderen een symposium kunnen ondersteunen. Musea in Vlaanderen en Nederland kunnen op het gebied van de museumpraktijk veel van elkaar leren.

 

(Interview: Adriaan Boiten)

Foto: Nationaal Militair Museum (fotograaf Anne Reitsma/NMM)