Cultuurbeleid, Uitgelicht

Netwerk roerend agrarisch erfgoed van start!

Gepubliceerd: 30 oktober 2023 om 15:49   /   door

Door samenwerking beter overzicht, betere toegankelijkheid en betere kennisuitwisseling over roerend agrarisch erfgoed in musea, bij historische verenigingen, bij particuliere verzamelaars etc.: dat is wat de enthousiaste deelnemers aan de eerste netwerkbijeenkomst op 12 oktober jongstleden in Deventer graag willen bereiken.

Deze netwerkbijeenkomst was een vervolg op de online bijeenkomst Zaaien en oogsten, landbouwcollecties in de schijnwerpers, die op 22 april 2022 plaatsvond, en georganiseerd werd vanuit het project Erfgoedvrijwilliger van de provinciale erfgoedhuizen. Daar raakten de Nederlandse deelnemers geïnspireerd door het Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven, het Vlaams expertisecentrum waar kennis over agrarisch erfgoed samenkomt, gedeeld wordt en waar onderzoek gedaan wordt. Voor het voorjaarsnummer van Museumpeil van dit jaar interviewde Ellen Steendam Yves Segers, CAG-coördinator en hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan de KU Leuven en Bert Woestenborghs, stafmedewerker roerend erfgoed van het CAG. Deze laatste hield opnieuw een gloedvol betoog op de bijeenkomst op 12 oktober.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Documentnummer: SHBO-631-31. Collectie: Agrarisch Erfgoed – Fotocollectie SHBO

Voor de bijeenkomst op 12 oktober vonden de erfgoedhuizen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed elkaar in het streven om tot een netwerk te komen. RCE heeft binnen het programma Collecties buiten musea een Platform Erfgoed van Techniek, Arbeid en Zorg opgezet. Agrarisch erfgoed is hier onderdeel van. De organisatie van de bijeenkomst op 12 oktober was in handen van RCE. Mooi dus dat de verschillende organisaties samen optrekken, en uiteraard ook met de Vlaamse collega’s. Met de inzet ook van Henk Dijkstra, oud-directeur van het Fries Landbouwmuseum, en Hans Piena, conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum, heeft het netwerk een vliegende start en is het hopelijk het begin van een vruchtbare samenwerking!

Klik hier voor de presentaties van de online bijeenkomst Zaaien en oogsten, landbouwcollecties in de schijnwerpers

‘Over wanmolens. En hiaten; Onderzoek naar landbouwcollecties: Vlaams-Nederlandse samenwerking’, door Ellen Steendam, Museumpeil, 61, voorjaar 2023, p. 30-33

Houd het Platform van Techniek, Arbeid en Zorg in de gaten voor verdere ontwikkelingen, of neem contact op met een van de provinciale erfgoedhuizen.

Foto: Platform Erfgoed van techniek, arbeid en zorg – Agrarisch erfgoed