Collectie, Cultuurbeleid

Nieuwe museumdefinitie berooft musea van hun geloofwaardigheid

Gepubliceerd: 9 september 2020 om 14:07   /   door

In de internationale museumwereld wordt gediscussieerd over een nieuwe definitie van wat een museum is. Mevrouw Léontine Meijer-van Mensch, lid van het hoofdbestuur van de internationale museumvereniging ICOM, verklaarde in NRC het jammer te vinden dat de nieuwe museumdefinitie nog niet is aangenomen, omdat „musea in de huidige tijd politiek stelling moeten durven nemen” (Nog geen nieuwe definitie voor musea, 9/9). Dat moeten ze juist niet. Als musea politiek gaan bedrijven, verliezen ze hun belangrijkste maatschappelijk kapitaal: hun geloofwaardigheid als neutrale, onafhankelijke instituten. Bezoekers van musea moeten erop kunnen blijven vertrouwen dat ze in een omgeving terechtkomen zonder politieke agenda. Musea met een politieke agenda maken misbruik van het morele gezag dat de museumsector als geheel van oudsher, juist vanwege zijn apolitieke karakter, heeft. Volgens de gangbare definitie staan musea ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling. Dat biedt ze ruim voldoende mogelijkheden om maatschappelijke thema’s te behandelen, de kritische dialoog aan te gaan, en desgewenst stelling te nemen, zonder dat de definitie zelf politiek geladen wordt. Hopelijk komen de musea in het jaar bedenktijd dat nu overeengekomen is bij zinnen, en zien ze in dat de weg van politisering een doodlopende is. Musea moeten ervoor waken een instrument te worden in handen van strijders tegen ongeacht welk onrecht.

Alfred Staarman
Hoofd Collecties Nationaal Militair Museum

Eerder verschenen in NRC, brieven 12 september 2019;

met als kop: Geen onrecht bestrijden

foto: www.alfredstaarman.nl