Collectie, Uitgelicht, Vlaanderen

Opleiding behoudsmedewerker

cursisten01
Gepubliceerd: 11 april 2013 om 19:31   /   door

Uit Museumpeil 39: Het lerende museum (2013) | update 26 juni 2015

Opleiding behoudsmedewerker in Vlaanderen

Behoudsmedewerkers komen elke dag rechtstreeks in contact met de collecties in hun museum of depot, of met de bibliotheek- en archiefbestanden. Van hen wordt verwacht dat ze over de basiskennis en –vaardigheden beschikken om taken te  verrichten op het vlak van materiële zorg, depotbeheer en preventieve conservatie. Soms moeten  ze ook medewerkers kunnen aansturen. In Vlaanderen, net als in Nederland en elders, bestond  een enorme behoefte aan een degelijk gestructureerde opleiding voor dit beroepsprofiel, dat tot voor kort in de praktijk binnen onze instellingen nog te vaak een aangelegenheid was van  zoeken, vallen en opstaan, learning by doing.

Eerstvolgende informatiedag:  dinsdag 25 augustus 2015, 13u30

De opleiding kwam er op vraag van de cultureel-erfgoedsector en werd mee voorbereid door een vertegenwoordiging van de musea, archieven, bewaarbibliotheken en het museumconsulentschap in Vlaanderen. In de Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) / Bibliotheekschool te Gent (Sint-Amandsberg) die al ruime ervaring had met het inrichten van een initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde en de initiatie Archiefkunde, vond men de ideale partner. Na het opmaken van het beroepstakenprofiel, het opleidingsprofiel en de leerplandoelstellingen kon de opleiding in september 2010 van start aan.  Ze is breed en praktijkgericht opgevat.

Het opleidingsprogramma is gestructureerd in zes modules, verdeeld over twee semesters (1 lesdag per week), en omvat 240 lestijden. Drie van de zes modules zijn gericht op de kennis van de grote diversiteit aan materialen die in de brede erfgoedsector worden aangetroffen, hun eigenschappen, schadebeelden en -oorzaken. In de eerste module wordt de cursist een algemene oriëntatie van het beroepsveld aangereikt, terwijl in de overige modules ruime aandacht gaat naar de bewaaromgeving, de veiligheidszorg, het onderhoud, de manipulatie en het transport van objecten en tentoonstellingsopbouw. De opleiding is door de Vlaamse regering officieel erkend en gecertificeerd als basisopleiding.

Het initiatief had meteen succes. Voor de tweede uitgave kende de opleiding zelfs een verdrievoudiging van het aantal inschrijvingen, met een wachtlijst tot gevolg. In de opleiding wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele werksituatie van elke deelnemer en in te spelen op de realiteit van zijn/haar dagelijkse praktijk. Daarom wordt het aantal inschrijvingen beperkt gehouden tot 20.

 

Voor meer informatie: http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschool/behoudsmedewerker_erfgoed

 

 

Foto-onderschrift:

De eerste lichting cursisten “Behoudsmedewerker Erfgoed”  (foto: Conservationweb)

 

Auteur:

Leon Smets , redacteur

 

 

Uit Museumpeil 39: Het lerende museum (2013)