Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland wordt uitgegeven door de stichting Museumpeil. Stichting Museumpeil heeft ten doel het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal terrein onder medewerkers (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke instellingen en organisaties in Nederland en België.

De stichting werkt nauw samen met de museumconsulenten in Nederland en Vlaanderen, die het blad Museumpeil ruim twintig jaar hebben uitgegeven. Het stichtingsbestuur bedankt het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) voor de adviezen en de startsubsidie. Het stichtingsbestuur bedankt de consulenten in Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed voor advies en ondersteuning.

De statuten van de Stichting Museumpeil zijn opgesteld door Seinstra Van Rooij Notarissen te Amsterdam. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64129667

De Stichting Museumpeil is geregistreerd bij de Belastingdienst. BTW-nummer: NL855534151B01