Startup Stock Photo

Artikel schrijven?

Aanwijzingen voor auteurs 

INHOUDELIJK

Museumpeil is een vakblad. Het richt zich in de eerste plaats tot medewerkers van Nederlandse en Vlaamse musea. De ervaring leert dat hun belangstelling vooral gaat naar artikelen die inspiratie bieden voor de praktijk van hun museumwerking en die informatief zijn. Dat is dan ook ons belangrijkste criterium voor plaatsing.

Enkele wenken in dat verband:

 • vermijd stukken die alleen maar ‘theoretisch’ en academisch zijn, wat uiteraard niet betekent dat een stevig fundament (studie, praktijkonderzoek…) niet wenselijk is;
 • werk met voorbeelden uit de museumpraktijk (nationaal en internationaal). Dat hoeven lang niet altijd best practices te zijn;
 • schrijf/interview vanuit je persoonlijke betrokkenheid, kennis en ervaring;
 • lessons learned zijn altijd welkom, net als do’s en don’ts
 • werk eventueel één of twee voorbeelden uit in een zelfstandig kadertekstje (max. 200 woorden)
 • zorg samen met de tekst voor kwaliteitsvolle en relevante illustraties die de aandacht trekken;
 • Museumpeil werkt niet met voetnoten.

REDACTIONEEL

 1. Lengtes

Museumpeil onderscheidt vier soorten artikelen wat lengte betreft:

0,5 pagina = 300 woorden

1 pagina = 600 woorden

2 pagina’s = 1200 woorden

3 pagina’s = 1800 woorden

De lengte van de artikelen wordt door de redactie vastgelegd. De auteur en de betrokken redacteur kennen de gewenste omvang.

 1. Opbouw
 • Museumpeil werkt voor elk artikel met een korte titel, een ondertitel en een inleidende tekst als teaser (max. 60 woorden).
 • Alle artikelen worden door tussenkopjes onderverdeeld.
 • Als deze opbouw en onderdelen in de aangeleverde versie ontbreken, zorgt de eindredacteur ervoor. Hij is ook verantwoordelijk voor de redactionele lijn in de titels.
 1. Illustraties
 • Lever illustraties aan als een los bestand (en dus niet in Word).
 • Lever illustraties aan in jpg, tif of eps.
 • 300 dpi is het minimum.
 • Illustraties moeten rechtenvrij zijn.
 • Auteurs staan in voor korte onderschrfiten bij de illustraties.
 1. Werkwijze eindredactie

Een artikel gaat pas naar de eindredacteur als de auteur de tekst als definitief beschouwt, in samenspraak met de betrokken redacteur. De lengte komt bij inlevering ook ongeveer overeen met wat is afgesproken.

Met andere woorden:

 • vóór inlevering bij de eindredactie speelt het overleg zich af tussen de auteur en de redacteur;
 • na inlevering gaat het overleg in principe uitsluitend nog tussen de auteur die het stuk ondertekent en de eindredacteur.
 1. Auteursvermelding

De naam van de auteur wordt vermeld aan het eind van elk artikel, met daarbij ook de functie van de auteur en de naam van de organisatie waarvoor de auteur werkt.

Museumpeil geeft er de stellige voorkeur aan dat er bij de naam een fotootje van de auteur wordt geplaatst (thumbnailformaat).

 1. Wenken
 • Breek woorden niet af in de aangeleverde tekst.
 • Werk met zo weinig mogelijk codes en opmaak. Alleen cursief en vet worden aangegeven.
 • Museumpeil werkt niet met voetnoten.
 • Gebruik aanhalingstekens voor citaten.
 1. Teksten sturen naar: redactie@museumpeil.eu