Over Museumpeil

Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland verschijnt tweemaal per jaar.

Museumpeil informeert museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector vanuit een praktijkgericht perspectief. Museumpeil is een uitgave van de Stichting Museumpeil.

Museumpeil bestaat sinds 1994 en is opgericht om kennis en ervaringen uit de museumpraktijk te delen, of zoals het in het eerste nummer werd verwoord: “Ons staat een blad voor ogen dat inhoudelijk en professioneel is. De artikelen zijn zeer op de dagelijkse museumpraktijk toegespitst en spelen zoveel mogelijk in op de behoeften van de musea.” Twintig jaar later vormt dat nog steeds het uitgangspunt van de redactie.

In de afgelopen tien jaar werd het blad uitgegeven door de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in samenwerking met de bureaus van de provinciale museumconsulenten en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.  In het najaar van 2015 is het blad door de redactie in goed overleg met de uitgevers verzelfstandigd. Het blad wordt vanaf  heden uitgegeven door de Stichting Museumpeil, een onafhankelijke stichting die ten doel heeft het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal gebied onder medewerkers (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke instellingen en organisaties in België en Nederland.

 

Redactie:

De redactie is samengesteld uit museumprofessionals werkzaam in Vlaanderen en Nederland.

Mailadres: redactie@museumpeil.eu.

Persberichten:

Redactie Museumpeil: redactie@museumpeil.eu

Recensie- exemplaren van boeken en andere uitgaven naar:

Adressering in overleg met de redactie.

 

Koepelvereniging Folio Museumpeil participeert in de  koepelvereniging Folio. Folio vzw (www.foliotijdschriften.be) is een samenwerkingsverband tussen 35 culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften. Folio stimuleert onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen, verhoogt de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van de tijdschriften, verdedigt de gezamenlijke belangen en creëert meer inzicht over toekomstige uitdagingen die op de tijdschriften afkomen.