Redactieleden

 • Hilde van den Berg is sinds 2021 directeur van het Streekmuseum Krimpenerwaard, eerder werkte ze voor Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Ze studeerde Sustainable Heritage Management aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken bij meerdere Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten op het gebied van erfgoed. Ze is geïnteresseerd in de relatie tussen erfgoed en maatschappelijke vraagstukken en zet zich in voor de representatie van kleine musea.

 • Koeki Claessens is kunsthistorica. Zij was jaren werkzaam als coördinator van diverse projecten in de publieksgerichte diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ze maakte deel uit van het team dat de nieuwe permanente tentoonstelling van het museum ontwikkelde.

 • Tonia Dhaese studeerde klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Informatie- en Bibliotheekwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zij werkt sinds 2003 voor Musea en Erfgoed van de stad Antwerpen. Zij is sinds 2019 coördinator van de vzw Monumentale Kerken Antwerpen. MKA ondersteunt de vijf toeristische – en nog actieve – kerken bij de publieksontsluiting van hun cultureel erfgoed. Daarvoor was ze coördinator tentoonstellingen in het Museum Mayer van den Bergh en coördinator van de kennishoeken en de bibliotheek van het MAS. Eerder was zij fondsredacteur, medewerker in de Universiteitsbibliotheek van de UAntwerpen en gaf ze Latijn en Grieks in het secundair onderwijs.

 • Inge Geysen is cultuurhistorica Middeleeuwen en werkt sinds tien jaar bij Musea Brugge. De voorbije jaren werkte zij vooral mee aan de herinrichting van het Gruuthusemuseum. Daarvoor coördineerde ze de herinrichting van het Gezellemuseum en organiseerde er verschillende tentoonstellingen. Nu beheert zij de textielcollectie. Eerder werkte zij ook voor de Vlaamse Museumvereniging (nu ICOM-Vlaanderen) en als museumconsulent voor de Provincie Antwerpen.

 • Frédéric Jonckheere is cultuurhistoricus Nieuwste Tijd van opleiding en werkzaam bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In aanloop naar de heropening van het KMSKA combineert hij de rol van publicatiecoördinator met het opvolgen van de verschillende commerciële activiteiten van het museum waaronder shop & merchandising. Daarnaast zetelt hij in de Raad van Bestuur van ICOM Vlaanderen.
 • Franklin van der Pols (hoofdredacteur) is cultuurhistoricus en adviseur strategie en ontwikkeling voor (nieuwe) musea. Hij stond aan de wieg van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en was Hoofd Publiek en Presentatie bij het Legermuseum in Delft. Daarvoor was hij hoofd communicatie van de Gemeente Zaanstad en directeur van Wetenschap en Techniek Nederland. Hij was mede-oprichter en directeur van Nationale Wetenschapsweek.
 • Patrick de Rynck (eindredacteur) studeerde klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef een twintigtal boeken over mythologie en klassieke literatuur, erfgoed, musea en schilderkunst. In 1999 debuteerde hij als vertaler van een biografie over Karel De Grote en begon ook teksten te schrijven voor audiogidsen (voor kinderen en volwassenen) in opdracht van Vlaamse, Brusselse en Nederlandse musea. Hij recenseert boeken in verband met de oudheid, sinds 1996 voor De Morgen en sinds 2000 in de Standaard der Letteren. Hij werkt voor verschillende musea als redacteur, hij werkt ook mee aan tentoonstellingen. 

 • Alexandra van Steen (1965 ’s-Hertogenbosch). Volgde de eerste graads opleiding Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg, kreeg onder andere les van Marlene Dumas en Paul de Nooijer en studeerde af als docent en beeldend kunstenaar. Werkte jarenlang als fotograaf en schilder in geënsceneerde fotografie, had exposities in binnen en buitenland. In voormalig museum Het Kruithuis in Den Bosch zette ze de afdeling educatie op, gaf rondleidingen en leidde andere rondleiders op. In 2005 werd ze directeur van het Flipje en Streekmuseum Tiel en behaalde de tweede plaats met de museumeducatieprijs van Nederland in 2017.

 • Vera Weterings combineerde een studie Geschiedenis met Journalistiek & Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Recent voegde ze daar een studie NIMA Marketing A aan toe. Ze werkt als teamleider Informatiedienstverlening bij het Stadsarchief Rotterdam. Hiervoor werkte ze als medewerker marketing en communicatie voor Rijksmuseum Boerhaave. Ze werkte ook voor het Rijksmuseum van Oudheden, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Vrouwenlexicon), de Bibliotheek A tot Z, de Bibliotheek Gouda, Picturae en het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Daarnaast is ze bestuurslid bij Stichting Archiefpublicaties (S@P) en redactielid bij het Archievenblad en Hereditas Nexus, het voormalige Acta Historica.
 • Mirjam Verloop is ontwikkelaar van digitale projecten voor de cultuursector. Na haar opleiding Europese Studies werkte ze jarenlang in de commerciële sector. In 2016 besloot ze haar achtergrond in digitalisering en technologie te combineren met haar interesse voor de cultuursector. Mirjam helpt, in dienstverband en als zelfstandige, culturele instellingen bij het realiseren van digitale projecten.  In de afgelopen jaren werkte ze onder andere voor DEN, kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, Netwerk Digitaal Erfgoed, Europeana en Museumregister.

 • Evelien Masselink heeft een PR & communicatie achtergrond, en heeft altijd in de culturele sector gewerkt. Binnen Erfgoedhuis is ze coördinator business development en senior adviseur of het gebied van erfgoed en publiek. Ze geeft trainingen PR & Communicatie en trainingen over lokale relevantie en burgerschap aan erfgoedinstellingen en treedt met enige regelmaat op als dagvoorzitter bij studiemiddagen en themabijeenkomsten die Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert. Namens het Erfgoedhuis zit Evelien in het bestuur van het Landelijk Contact Museumconsulenten.
 • Annette Gaalman is projectleider Bij Erfgoed Brabant. Ze is verantwoordelijk voor het digitaal erfgoedplatform. Daarnaast ondersteunt Annette het erfgoedveld vanuit haar expertise op het vlak van roerend erfgoed. Ze is lid van de domeingroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Eerder was ze adviseur van de Raad voor Cultuur en voorzitter van Landelijk Contact Museumconsulenten (2011-2018)

Mailadres: redactie@museumpeil.eu.

Persberichten:

Redactie Museumpeil: redactie@museumpeil.eu

 

Recensie- exemplaren van boeken en andere uitgaven naar:

Redactie Museumpeil

Silodam 138

1013 AS Amsterdam