Collectie

Subsidie voor inhalen achterstanden digitale collectieregistratie in Vlaanderen

Gepubliceerd: 15 juni 2021 om 11:28   /   door

Ook dit jaar is er in Vlaanderen weer subsidie voor het inhalen van achterstanden bij het digitaal registreren van collectie. De regeling is wel bijgesteld.

In het nieuwe reglement wordt nog steeds ingezet op het inhalen van achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie, maar de projecten moeten zijn gebaseerd op een overkoepelende digitale visie van de organisatie waarbij de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Nieuw is ook de intensieve externe begeleiding. Uit de evaluatie van de eerdere subsidies bleek dat er binnen de sector een grote behoefte is aan projectbegeleiding, zowel in de aanvraagfase als bij de uitvoering. Aanvragen worden uiterlijk op 15 oktober 2021 ingediend. Meemoo organiseert op 25 en 26 augustus 2021 een online pitchmoment voor projectaanvragen in wording.

Foto: Depot Musea Antwerpen/FARO