Museumpeil, Uitgelicht

Uitbesteden: praktische tips voor verder oriënteren

thumb_IMG_2912_1024
Gepubliceerd: 24 mei 2016 om 15:41   /   door

In Museumpeil 45 veel praktische en informatieve artikelen over de mogelijkheden tot uitbesteden voor musea. Hieronder nog wat aanvullende tips.

Relatie opdrachtgever en opdrachtnemer

In Nederland is er een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdracht-nemer. Dit vervangt per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Onlangs is een voorbeeldovereenkomst opgesteld voor zzp’ers en instellingen binnen de cultuureducatie en –participatie, te downloaden van de site van de belastingdienst: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vb_kunst_cultuureducatie_dv10171z1ed.pdf Toepassing is echter niet verplicht.
http://www.beroepkunstenaar.nl/erfgoed/home/ is een site van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (www.ahk.nl). Je vindt er veel nuttige informatie over erfgoed en musea, gericht op de jonge professional die zich als zelfstandige wil ontwikkelen. De site bevat bijvoorbeeld een checklist voor opdrachtcontracten, ook voor opdrachtgevers erg nuttig.

Op LinkedIn is een groep waar collegiale uitwisseling plaatsvindt over cultuur en ondernemen: https://www.linkedin.com/groups/2029440/profile

Museumwinkels en -café’s
De site van de Nederlandse museumconsulenten geeft meer informatie over museumwinkel en –café: http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/bedrijfsvoering/winkel-en-cafe/ .Op deze site is ook een voorbeeldcontract voor het inhuren van een vormgever te downloaden: http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/publiek-en-presentatie/het-maken-van-een-tentoonstelling/
Gidsen
In Vlaanderen is zojuist verschenen de ‘Leidraad sociaal en fiscaal statuut voor de gids’: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/leidraad-voor-het-statuut-van-de-gids. Zie voor meer nuttige publicaties voor Vlaanderen, onder andere over de kwaliteitseisen voor de gidsenopleiding: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wie-zijn-we/het-agentschap/onderzoeksrapporten

Depots

Op http://www.depotwijzer.be/overeenkomsten vind je voorbeeldcontracten aangaande inbewaargeving van collecties aan derden. Op de site http://www.kunstenenerfgoed.be is de studie: Joke Schrauwen, Annick Schramme en Frederik Swennen ‘De huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen’ te downloaden.

Museum Practice
Ook in Engeland is er een groot en groeiend aantal freelancers werkzaam voor de musea. In Museum Practice staat een artikel van Rebecca Atkinson over welke bijdrage ze aan musea kunnen leveren: http://www.museumsassociation.org/museum-practice/freelancers-and-consultants/15092014-freelancers-and-consultants-in-the-cultural-sector
In Museum Practice vinden we verder ook artikelen over museumcafés ( http://www.museumsassociation.org/museum-practice/museum-cafes ), de museumwinkel ( http://www.museumsassociation.org/museum-practice/retail ) en case studies over het verhogen van eigen inkomsten ( http://www.museumsassociation.org/museum-practice/venue-hire ).