Museumpeil, Uitgelicht

Uitbesteden: praktische tips voor verder oriënteren

thumb_IMG_2912_1024
Gepubliceerd: 24 mei 2016 om 15:41   /   door

In Museumpeil 45 veel praktische en informatieve artikelen over de mogelijkheden tot uitbesteden voor musea. Hieronder nog wat aanvullende tips.

Relatie opdrachtgever en opdrachtnemer
In Nederland is er een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdracht-nemer. Dit vervangt per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing.

http://www.beroepkunstenaar.nl/erfgoed/home/ is een site van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (www.ahk.nl). Je vindt er veel nuttige informatie over erfgoed en musea, gericht op de jonge professional die zich als zelfstandige wil ontwikkelen. De site bevat bijvoorbeeld een checklist voor opdrachtcontracten, ook voor opdrachtgevers erg nuttig.

Op LinkedIn is een groep waar collegiale uitwisseling plaatsvindt over cultuur en ondernemen: https://www.linkedin.com/groups/2029440/profile

Museumwinkels en -café’s
De site van de Nederlandse museumconsulenten geeft meer informatie over museumwinkel en –café: http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/bedrijfsvoering/winkel-en-cafe/.

Gidsen
In Vlaanderen is zojuist verschenen de ‘Leidraad sociaal en fiscaal statuut voor de gids’: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/leidraad-voor-het-statuut-van-de-gids.

Depots
Op https://www.depotwijzer.be vind je voorbeeldcontracten aangaande inbewaargeving van collecties aan derden. Hier is de studie: Joke Schrauwen, Annick Schramme en Frederik Swennen ‘De huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen’ te downloaden.

Museum Practice
Ook in Engeland is er een groot en groeiend aantal freelancers werkzaam voor de musea. In Museum Practice staat een artikel van Rebecca Atkinson over welke bijdrage ze aan musea kunnen leveren: https://www.museumsassociation.org.