Bedrijfsvoering, Collectie, Publiek en presentatie

Vlaamse musea in Amsterdam

c-mine Verlichting plein
Gepubliceerd: 25 april 2018 om 09:47   /   door

Vlaamse middag over publiekswerking

Als buurlanden kunnen we veel van elkaar leren. Daarom organiseren Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Cultuurmarketing en Publiq (voorheen Cultuurnet Vlaanderen) op 17 mei de eerste Vlaamse middag in De Brakke Grond. Het thema waarover we gezamenlijk kennis en ideeën uitwisselen is publiekswerking. Dit is de naam die onze Vlaamse collega’s gebruiken om publiek op inhoudelijke wijze te verbinden aan kunst en cultuur.   

De functie van Vlaamse publiekswerkers begeeft zich tussen het artistieke product, marketing en educatie. De invulling ervan kent veel verschillende kleuren, maar het verlagen van de spreekwoordelijke drempel en het versterken van de band met publiek spelen een belangrijke rol. Zie de publiekswerker als de tolk tussen het culturele product en het publiek. Dit begint vaak bij de inwoners van de eigen stad, ongeacht inkomen of afkomst.

Ondanks dat publiekswerking als term nog relatief onbekend is in Nederland, hebben veel culturele instellingen het doel om publiek op nieuwe manieren te binden. Het helpt daarbij om met een ander oog en frisse blik te kijken naar je eigen omgeving en de rol die je daarin hebt.

We organiseren deze middag om te leren van de expertise van onze Vlaamse vakgenoten en ideeën uit te wisselen. Het programma bestaat uit een aantal plenaire case-presentaties en een interactief World Cafe. Dit is een interactief onderdeel waarin we in kleine groepen de dialoog aangaan. Het doel is het genereren van ideeën over hoe we publiekswerking (of de principes daarachter) kunnen inzetten en implementeren in onze eigen (marketingcommunicatie)praktijk.

Doelgroep

We nodigen zowel Nederlandse als Vlaamse marketeers, communicatie- en educatiemedewerkers en publiekswerkers van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma

We trappen de middag af met een introductie van de Vlaamse cultuurjournalist Eveline Coussens. Hoe is publiekswerking ontstaan in Vlaanderen? Wat houdt het in? En waar ligt de grens tussen publiekswerking en marketingcommunicatie?

Drie case presentaties

C-Mine – Invloed van publiekswerking op draagvlak en impact in de stad
In 2005 is C-mine van start gegaan in één van de gebouwen van de oude steenkoolmijn van Winterslag in Genk. Inmiddels is C-mine uitgegroeid tot een creatieve hub waar film, theater, muziek, expositie en toerisme samenkomen.

Veerle Van Bun is directeur bij C-Mine cultuurcentrum. Met de artistieke inhoud voorop, is publiekswerking onderdeel van de functie van alle 21 medewerkers. Het doel is lokale verbinding met de inwoners van Genk: een multiculturele stad waar voorheen driekwart van de mensen in de mijnen werkte. C-mine ervaart dat deze aanpak grote invloed heeft op het draagvlak en de impact in de stad en daarbuiten.

 

M-Museum Leuven – Afdeling publieksbemiddeling en communicatie werken samen
De combinatie van hedendaagse kunst en oude meesters maakt M-Museum in het historische centrum van Leuven uniek in Vlaanderen.

De dienst publieksbemiddeling houdt zich o.l.v. hoofd Sofie Vermeiren bezig met het leggen van inhoudelijke verbindingen met de samenleving. Dit doet het team vanuit de visie dat het museum niet een klassiek museum wil zijn, maar de stem en verhalen van mensen verbindt met kunst. Sofie Vermeiren vertelt ons hoe het museum dit bewerkstelligt d.m.v. het maken van heldere keuzes, verschillende trappen van participatie en nauw overleg met de afdelingen communicatie en oude en hedendaagse kunst.

 

hetpaleis – Publiekswerking helpt om de drempel te verlagen
hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren aan het theaterplein in Antwerpen. hetpaleis opereert als een plein: een open, publieke ruimte midden in de stad.

Bij hetpaleis is publiekswerking gericht op iedereen die een drempel ervaart om binnen te komen. Door het structureel bouwen aan netwerken in de stad en het huis uit handen te geven, probeert hetpaleis zoveel mogelijk jeugd en jongeren ‘op een zachte manier’ de drempel over te krijgen. Waarbij dit expliciet niet hoeft te eindigen in het kopen van een ticket voor een voorstelling.

Elke Grommen is coördinator publiek en vertelt ons hoe hetpaleis de drempel verlaagt, wat de invloed hiervan is op de diversiteitsgedachte en de toekomst van de organisatie.

Samen aan de slag: World Cafe

Het tweede gedeelte van de middag bestaat uit een World Cafe. Dit is een interactief onderdeel waarin we in kleine roulerende groepen de dialoog aangaan. Het doel is het genereren van ideeën over hoe we publiekswerking (of de principes daarachter) kunnen inzetten en implementeren in onze eigen (marketingcommunicatie)praktijk.

Het World Cafe wordt begeleidt door Allies Swinnen. Iedere tafel wordt gehost door een Vlaamse of Nederlandse ervaringsdeskundige, waaronder Peter Aerts (hoofd marketing, communicatie en publiek bij museum S.M.A.K.), Petra Damen (publiekswerking bij het Toneelhuis), Lot Wens (publiekswerking – bemiddeling M HKA) Janneke Defesche (Producent / publiekswerker Denieuwemaker) en Karin Sommerer (Hoofd Marketing Stedelijk Museum Amsterdam)

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 17 mei 2018.
Tijden: 14:00 – 17:00 uur.
Waar: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Amsterdam.
Kosten: leden: 35 euro / regulier: 70 euro. De prijs is exclusief BTW en inclusief consumpties.
Dit is een ACMC partnerbijeenkomst. (Bovenstaand bericht overgenomen van AMC)

Foto: C-Mine