Berichten van partners, Collectie, Onze partners, Uitgelicht, Vlaanderen

Geen kater na het water?

waterschade
Gepubliceerd: 18 november 2015 om 20:25   /   door

OMGAAN MET WATERSCHADE IN ERFGOEDCOLLECTIES, ARCHIEVEN EN MONUMENTEN

Studiedag 4 december te Antwerpen.

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. En dan vragen we ons niet eens af waarom vele bibliotheken, archieven en museale collecties nog steeds in een kelder worden bewaard, of wat bluswater bij brandbestrijding allemaal kan veroorzaken. Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen, maar hoe voorkom je wateroverlast? En hoe beperk je de schade? Wanneer is een gebouw (terug) droog en hoe ga je om met schimmel? Zijn ‘de collectie’ en het gebouw verzekerd tegen waterschade, en wat houdt dat dan in?

Rond deze vragen organiseert het Belgische Blauwe Schildcomité vzw op vrijdag 4 december 2015 een studiedag in het FelixArchief te Antwerpen. Na de op praktijkervaring gebaseerde uiteenzettingen is er tijd voorzien voor vragen en voor het uitwisselen van expertise. In de wandelgangen van de studiedag tonen enkele bedrijven gespecialiseerd in conservatie, restauratie en preventie hun aanbod op een minibeurs.

Inschrijven kan via de website van de VVBAD.

De inschrijving omvat de deelname, een documentatiemap, koffie, broodjeslunch en een afsluitende drink en is pas definitief na betaling van 20 euro op rekening BE 82 9730 8003 8168 (BIC ARSPBE22) van ‘Het Belgische Blauwe Schild’, met de mededeling ‘Studiedag Antwerpen 4 december’ en de naam van de deelnemer.

De inschrijvingen worden op 27 november afgesloten.

Medeorganisatoren van de studiedag zijn: Stad Antwerpen, de VVBAD, FARO, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), ICOMOS Vlaanderen-Brussel, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Monumentenwacht Vlaanderen vzw.

(persbericht van Depotwijzer: http://www.depotwijzer.be/