logo-nieuw01

Bestuur Stichting Museumpeil

De heer G. Daalhuisen eigenaar van SRpunt, Bureau voor marketing en communicatie te Leiden. Hij was eerder uitgever bij NRC-Handelsblad en ANWB Media en Hoofd Communicatie en Marketing van De Volkskrant en Trouw. Hij is voorzitter van de Vrienden van Vredenburg en was o.m. voorzitter van de Stichting Schrijven, bestuurslid bij Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), voorzitter van Key of Life en voorzitter van MediaWerkGroep (media-communicatiespecialisten). (Voorzitter)

De heer L. Smets is kunsthistoricus en expert op het gebied van behoud, beheer en conservering van erfgoed. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor een museum en voor het centrum voor cultureel erfgoed van de provincie Belgisch Limburg. Vanaf 1997 was hij museumconsulent bij de Vlaamse Gemeenschap, bij Culturele Biografie Vlaanderen vzw en vervolgens stafmedewerker bij FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij is tevens redactielid van Museumpeil sinds 2004 en mede-initiatiefnemer tot verzelfstandiging van het blad Museumpeil. (Secretaris)

Drs. F.T. van der Pols is cultuurhistoricus. Hij werkt voor musea en is als adviseur strategie en ontwikkeling verbonden aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Hij was daarvoor werkzaam in de erfgoedsector en als innovator publiekscommunicatie bij verschillende universiteiten. Hij is tevens redactielid van Museumpeil sinds 2014 en initiatiefnemer tot verzelfstandiging van het blad Museumpeil.

Mr. G.A.A. Drieman is jurist en gespecialiseerd in internationaal recht. Hij was eerder als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur internationale en juridische zaken van Greenpeace. Hij is oprichter en bestuurslid van meerdere internationale stichtingen.

De heer P. Wouters studeerde Sociale Communicatie aan het HRITCS en nadien kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Hij was jarenlang free-lance kunstjournalist voor de Gazet van Antwerpen en diverse tijdschriften zoals Kunst & Cultuur en Kwintessens. Nadien werkte hij als assistent tentoonstelling bij Europalia en later bij de Stichting voor Kunstpromotie. Sinds 2002 werkt hij als uitgever bij Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen waar hij naast het tijdschrift ook meerdere erfgoedpublicaties en de Vlaamse & Brusselse Museumgids uitgeeft.

Mevrouw A. Vermeer-Janse  studeerde Economie en Accountancy aan de UvA.  Zij studeerde als eerste vrouwelijke registeraccountant (RA) af aan de Universiteit van Amsterdam en deed internationale ervaring op in de Verenigde Staten. Ze heeft jarenlang gewerkt als registeraccountant met als specialismen familiebedrijven en not-for-profit organisaties. Zij heeft ruime ervaring als bestuurslid, ze is onder meer penningmeester van het Amsterdams Universiteitsfonds . (Per 15 november 2018 toegetreden tot het bestuur; functie: penningmeester.)

 

Notarieel adviseur van het bestuur:
Mr. Th.P. Seinstra van Seinstra van Rooy notarissen te Amsterdam.

Ondersteuning website: Adriaan Boiten, Aideon webdesign

Ondersteuning abonnementenadministratie: S.P. Abonneeservice,

Ondersteuning financiële verslaggeving HBK belastingadviseurs & accountants

 

Stichting Museumpeil is opgericht op 11 september 2015

Stichting Museumpeil staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. KvK-nummer: 64129667

Btw-nummer: NL 855534151B01

 

Stichting Museumpeil wordt ondersteund door een subsidie van de Vlaamse Overheid.

Koepelvereniging Folio Museumpeil participeert in de  koepelvereniging Folio. Folio vzw (www.foliotijdschriften.be) is een samenwerkingsverband tussen 35 culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften. Folio stimuleert onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen, verhoogt de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van de tijdschriften, verdedigt de gezamenlijke belangen en creëert meer inzicht over toekomstige uitdagingen die op de tijdschriften afkomen.