Bestuur Stichting Museumpeil

Tanja de Boer (kunsthistorica, hoofd Collecties en Onderzoek Kröller-Müller Museum) – voorzitter

Lex Dekkers (historicus) – bladmanager

Jan Robert (literatuurwetenschapper) – secretaris

Ada Vermeer-Janse (econoom, registeraccountant) – penningmeester

Carmen Willems (econoom, directeur Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)

Peter Wouters (kunsthistoricus, uitgever Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)

 

Notarieel adviseur van het bestuur: Mr. Th.P. Seinstra van Seinstra van Rooy notarissen te Amsterdam.

Ondersteuning website: Adriaan Boiten, Aideon Webdesign

Ondersteuning abonnementenadministratie: S.P. Abonneeservice,

Ondersteuning financiële verslaggeving: Ormiga Consultancy

 

Stichting Museumpeil is opgericht op 11 september 2015

Stichting Museumpeil staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. KvK-nummer: 64129667

Btw-nummer: NL 855534151B01

 

Rooster van Aftreden

Statuten Stichting Museumpeil, artikel 3.3:

“De bestuurder worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.”

                                                  datum aantreden             datum aftreden/herbenoemen

Tanja de Boer                         09-2023                                 09-2027

Lex Dekkers                            09-2023                                 09-2027

Jan Robert                               09-2023                                 09-2027

Ada Vermeer-Janse               18- 12-2018                           12-2022          12-2026

Carmen Willems                    10- 09-2019                           09-2023          09-2027

Peter Wouters                        10- 02-2016                           02-2020          02-2024

 

Koepelvereniging Folio Museumpeil participeert in de  koepelvereniging Folio. Folio vzw (www.foliotijdschriften.be) is een samenwerkingsverband tussen 35 culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften. Folio stimuleert onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen, verhoogt de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van de tijdschriften, verdedigt de gezamenlijke belangen en creëert meer inzicht over toekomstige uitdagingen die op de tijdschriften afkomen.