Bestuur Stichting Museumpeil

De heer Steven Engelsman studeerde wiskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de geschiedenis van de wiskunde. Van 1979 tot 1992 werkte hij eerst als conservator geschiedenis van de wis- en natuurkunde en later als adjunct directeur bij het Museum Boerhaave in Leiden. Van 1992 tot 2012 was hij directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Het museum werd in 1995 ‘geprivatiseerd’, volledig verbouwd, nieuw ingericht en in 2001 heropend. In 2012 verhuisde hij voor een periode van bijna zes jaar naar Wenen met opdracht het al jaren gesloten Museum für Völkerkunde te heropenen. Dat gebeurde in oktober 2017, onder de nieuwe naam Weltmuseum Wien. Het museum werd dit jaar onderscheiden met de Kenneth Hudson award: “most innovative museum. (Voorzitter)

Mevrouw Ada Vermeer-Janse  studeerde Economie en Accountancy aan de UvA.  Zij studeerde als eerste vrouwelijke registeraccountant (RA) af aan de Universiteit van Amsterdam en deed internationale ervaring op in de Verenigde Staten. Ze heeft jarenlang gewerkt als registeraccountant met als specialismen familiebedrijven en not-for-profit organisaties. Zij heeft ruime ervaring als bestuurslid, ze is onder meer penningmeester van het Amsterdams Universiteitsfonds. (Penningmeester)

De heer Léon Smets is kunsthistoricus en expert op het gebied van behoud, beheer en conservering van erfgoed. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor een museum en voor het centrum voor cultureel erfgoed van de provincie Belgisch Limburg. Vanaf 1997 was hij museumconsulent bij de Vlaamse Gemeenschap, bij Culturele Biografie Vlaanderen vzw en vervolgens stafmedewerker bij FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij was  redactielid van Museumpeil  (2004-2018). (Secretaris)

De heer Gerard Daalhuisen is marketing- en communicatiespecialist te Leiden. Hij was eerder uitgever bij NRC-Handelsblad en ANWB Media en Hoofd Communicatie en Marketing van De Volkskrant en Trouw. Hij is voorzitter van de Vrienden van Vredenburg en was o.m. voorzitter van de Stichting Schrijven, bestuurslid bij Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), voorzitter van Key of Life en voorzitter van MediaWerkGroep (media-communicatiespecialisten).

De heer Franklin van der Pols werkt als adviseur strategie en ontwikkeling voor musea in binnen- en buitenland. Hij was Hoofd Publiek bij het Koninklijk Legermuseum en ontwikkelde het inhoudelijk concept voor het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Hij was eerder Hoofd Communicatie van de gemeente Zaanstad, directeur van Stichting Wetenschap en Techniek Nederland en de Stichting Wetenschapsweek, en werkte als innovator publiekscommunicatie bij verschillende universiteiten. Hij is tevens redactielid van Museumpeil sinds 2014 en initiatiefnemer tot verzelfstandiging van het blad Museumpeil.

De heer Geert Drieman is jurist en gespecialiseerd in internationaal publiek recht. Hij was als wetenschappelijk medewerker en  universitair docent verbonden aan  de Universiteit van Amsterdam, tevens werkte hij als directeur internationale en juridische zaken bij Greenpeace Nederland. Hij is oprichter en bestuurslid van meerdere internationale stichtingen.

De heer Peter Wouters studeerde Sociale Communicatie aan het HRITCS en nadien kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Hij was jarenlang free-lance kunstjournalist voor de Gazet van Antwerpen en diverse tijdschriften zoals Kunst & Cultuur en Kwintessens. Nadien werkte hij als assistent tentoonstelling bij Europalia en bij de Stichting voor Kunstpromotie. Sinds 2002 werkt hij als uitgever bij Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen waar hij naast het tijdschrift ook meerdere erfgoedpublicaties en de Vlaamse & Brusselse Museumgids uitgeeft.

Mevrouw Carmen Willems is directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze studeerde economische wetenschappen aan de KULeuven en was was gedurende 21 jaar directeur van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Na een verbouwing won dit museum in 2011 de prestigieuze European Museum of the Year Award. Sinds eind 2017 is ze zakelijk directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Gebeten door cultureel ondernemerschap is ze vastberaden dit museum internationaal meer dan ooit op de kaart zetten na de heropening. Voorlopig is het museum gesloten omwille van ingrijpende verbouwingswerken.

 

Notarieel adviseur van het bestuur: Mr. Th.P. Seinstra van Seinstra van Rooy notarissen te Amsterdam.

Ondersteuning website: Adriaan Boiten, Aideon webdesign

Ondersteuning abonnementenadministratie: S.P. Abonneeservice,

Ondersteuning financiële verslaggeving: Ormiga Consultancy

 

Stichting Museumpeil is opgericht op 11 september 2015

Stichting Museumpeil staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. KvK-nummer: 64129667

Btw-nummer: NL 855534151B01

 

Rooster van Aftreden

Statuten Stichting Museumpeil, artikel 3.3:

“De bestuurder worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.”

datum aantreden                   datum aftreden/herbenoemen

Gerard Daalhuisen                  11- 09-2015                            09-2019                      09-2023

Franklin van der Pols             11- 09-2015                            09-2019                      09-2023

Leon Smets                               11- 09-2015                            09-2019                      09-2023

Geert Drieman                         11- 09-2015                            09-2019                      09-2023

Peter Wouters                          10- 02-2016                           02-2020                      02-2024

Ada Vermeer-Janse                 18- 12-2018                           12-2022                       12-2026

Steven Engelsman                   12- 03-2019                           03-2023                      03-2027

Carmen Willems                      10- 09- 2019                          09-2023                      09-2027

 

 

Koepelvereniging Folio Museumpeil participeert in de  koepelvereniging Folio. Folio vzw (www.foliotijdschriften.be) is een samenwerkingsverband tussen 35 culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften. Folio stimuleert onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen, verhoogt de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van de tijdschriften, verdedigt de gezamenlijke belangen en creëert meer inzicht over toekomstige uitdagingen die op de tijdschriften afkomen.